LOA BLUETOOTH KOLAV-585 ( KÈM MICRO CÓ DÂY )

360,000