LOA BLUETOOTH KIMISO KMS-1182 CÓ KHE ĐỂ ĐIỆN THOẠI

90,000 

Mô tả

Thông tin kỹ thuật Sản Phẩm Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182

Phiên bản: 5.0

Khoảng cách kết nối: 10M

Kênh: Strereo 2.0

Công suất đầu ra: 2,5W

Kích thước : 3inc

Hỗ trợ: USB/TF/FM/AUX/BT

Tham khảo sản phẩm khác: Loa Bluetooth Kimiso QS-908

Hình ảnh sản Phẩm Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182

Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182Loa Bluetooth Kimiso KMS-1182