BAO TRỤ ĐẤM BỐC TỰ CÂN BẰNG

145,000 

Mô tả

Phát Đạt Lê Văn Qưới

Phát Đạt Lê Văn Qưới

Tập luyện chuyên nghiệp:

Phát Đạt Lê Văn Qưới

Xả stress hiệu quả

Phát Đạt Lê Văn Qưới

Hình ảnh thực tế

Phát Đạt Lê Văn Qưới

Bộ sản phẩm bao gồm:

Phát Đạt Lê Văn QướiPhát Đạt Lê Văn Qưới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc tính sản phẩm Bao trụ đấm bốc tự cân bằng – PURE BOXING – 155cm – Đường kính 48cm